Lukáš

Angličtina

“Shoot for the moon. Even if you miss, you’ll land among the stars.” – Norman Vincent Peale

Angličtinu sa učím od škôlky čo je už viac ako 20 rokov. Základná škola s rozšíreným anglickým jazykom a bilingválne Francúzsko Anglické gymnázium mi poskytli dostatočne silné základy na ktorých som mohol stavať počas celej vysokej školy a rovnako aj po nej. Pri svojej práci som v dennom styku s Anglickým jazykom či už v písanej alebo hovorenej podobe.

K môjmu primárnemu zameraniu patrí technická (letecká) angličtina, no mám bohaté skúsenosti aj s business angličtinou, či bežnou hovorovou angličtinou. Na hodinách preferujem uvoľnenú atmosféru a dobrú náladu, zaujímam sa o všetky témy čo umožňuje viesť konverzáciu v oblasti blízkej študentovi.