Ivana L.

Angličtina, Němčina

“A different language is a different vision of life.“

Jazyky sú moje hobby a ich učenie ma fascinuje. Priamy kontakt s anglicky hovoriacimi krajinami mi umožnil dokonale pochopiť ich mentalitu a kultúru. Výučbe som sa začala venovať na začiatku môjho štúdia (2012) učiteľstva anglického a nemeckého jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Odvtedy som vyučovala rôzne vekové kategórie, od deti v materskej škole po dospelých. Z oboch jazykov mám absolvovanú štátnu skúšku na úrovni C1.

Rada by som efektívne a prakticky aplikovala moje poznatky a pomohla tým z vás, ktorý sa chcú zdokonaliť, alebo začať študovať cudzí jazyk a nechať ho nech sa stane vašim vlastným.

Let´s go!