Andrea

Angličtina

“Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world.” Lucille Ball

Angličtinu studuji již od čtvrté třídy. Už na základní škole jsem projevila hlubší zájem o cizí jazyky. Během druhého stupně jsem se  zúčastnila několika olympiád v angličtině. Ze začátku jsem se styděla mluvit, protože jsem se učila angličtinu pouze skrz učebnice a zřídka jsem měla možnost procvičit si verbální komunikaci. Až po nástupu na gymnázium jsem si zvykla a osvojila si komunikační schopnosti v angličtině. Výuka byla vedená rodilými mluvčími, takže celé hodiny jsme mluvili pouze v tomto jazyce. A tehdy jsem si uvědomila, že nestačí pouze pasivní výuka, kdy student celé dny se učí gramatiku a opisuje slovíčka do sešitu, ale je potřeba si vše aktivně procvičit s dalším člověkem. Ráda předávám své poznatky a dovednosti dále a těším se, až rozmluvím třeba právě vás.