Easter And How We Celebrate It – Velikonoce a jak je slavíme

A short article in English about Easter./Krátký článek o Velikonocích v angličtině.

Easter is one of the most important religious days for the Christians. The date of Easter changes every year because it´s always the Sunday after the first full moon after the first day of spring. At Easter people usually exchange small gifts, eggs, easter bunnies and other tiny things.

In England the traditions are different from the Czech Republic.

First of all, the main day is Easter Sunday. People color eggs or buy chocolate eggs. Children play an Egg Hunt, when parents or teachers hide coloured hard-boiled eggs all over the place and kids look for them. Another game is Easter Rolling. In this game children and families meet on a hill and let their hard-boiled eggs roll down. The winner is whose egg rolls the furthest without being broken.

In the Czech Republic the main day is Easter Monday. That day in the morning children go caroling – with their whip they visit the neighbours in the street and ask for candies and sweets. Also boys whip girls so as they would be healthy for the whole year and they receive a colored egg from them in return.

The main symbols of Easter are:

Easter Bunny/velikonoční zajíček              an egg (hard-boiled)/vajíčko natvrdo

easter-bunny-154499_640                                                                   easter-egg-152018_640

a chick/kuřátko

chick-154490_640

 

 

 

 

 

to fast/postit se

a lamb/jehně

a basket/košík

a whip/pomlázka

 

Velikonoce jsou pro jedním z nejdůležitějších křesťanských svátků. Datum Velikonoc se mění každý rok, protože jsou vždy následující neděli po úplňku po prvním jarním dni. O Velikonocích si lidé obvykle dávají dárečky, vajíčka, velikonoční zajíčky a jiné drobnosti.

V Anglii jsou tradice jiné než v České Republice.

Zaprvé, hlavním dnem Velikonoc je Velikonoční neděle. Lidé barví vajíčka nebo kupují čokoládová. Děti hrají hru „Lov na vajíčka“, kdy rodiče nebo učitelé schovají barvená vajíčka uvařená natvrdo všude možně a děti je hledají. Další hrou je „Velikonoční koulení“. V této hře se děti a celé rodiny sejdou na vrcholku kopce a pouštějí svá vajíčka natvrdo dolů. Vítězem je ten, jehož vajíčko se dokutálí nejdál, aniž by se rozbilo.

V České republice je hlavním dnem Velikonoc pondělí Velikonoční. Ráno jdou děti koledovat – s pomlázkou navštěvují sousedy v ulici a koledují o cukrovinky a sladkosti. Chlapci také šlehají dívky pomlázkou, aby byly po celý rok zdravé a na oplátku od nich dostanou barvené vajíčko.